Internationaal perspectief

Al vanaf het ontstaan van de universiteiten in de middeleeuwen waren er studenten die door Europa trokken om in universiteitssteden kennis te vergaren. Van de zeventiende tot het begin van de twintigste eeuw was bij de zonen uit de gegoede standen de grand tour een onderdeel van de opvoeding: als overgang naar de volwassenheid reisden deze jongens langs universiteitssteden in heel Europa, maar met name Italië, om er kennis en vaardigheden op te doen. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw bezoeken academici universiteiten buiten de landsgrenzen om kennis uit te wisselen en om met elkaar te discussiëren over wetenschap. Internationalisering van het onderwijs is van alle tijden.

Ook binnen het primaire en het voortgezet onderwijs heeft het thema ‘internationalisering’ een lange traditie. Al in de eerste helft van de negentiende eeuw reisden Nederlandse pedagogen naar hun buitenlandse collega’s om te zien hoe er elders onderwijs werd gegeven. De kennismaking met nieuwe leermiddelen was eveneens een belangrijke reden om over de landsgrenzen te kijken: veel negentiende-eeuwse, in het Nederlandse onderwijs gebruikte, schoolplaten zijn afkomstig uit Duitsland. De pedagoog Jan Ligthart (1859-1916) werd aan het begin van de twintigste eeuw door zijn Zweedse collega’s uitgenodigd om lezingen te geven over de wijze waarop hij in Nederland de reformpedagogiek in de praktijk bracht.

In de afgelopen halve eeuw zijn uitwisselingen van leerlingen en studeren in het buitenland steeds meer in zwang gekomen. Buitenlandervaring voor middelbare scholieren en studenten is zeer waardevol, omdat dit de kansen op de arbeidsmarkt vergroot en de persoonlijke horizon verbreedt.

Overheden stimuleren de uitwisseling van kennis, waardoor er tal van internationale uitwisselingsprogramma’s bestaan tussen scholen en universiteiten. De laatste decennia zijn diploma’s ook steeds ‘internationaler’ geworden, waardoor het studieterrein en het toekomstige werkveld groeien en de uitwisseling van kennis en vaardigheden vergemakkelijkt wordt.

Door ons koloniale verleden is er een lange traditie van Nederlandse scholen in het buitenland. Kinderen van Nederlanders die in Suriname, op de Antillen of in Indonesië verbleven, konden daar naar school. En nog steeds wordt internationaal Nederlands onderwijs gegeven. In zowel het basis- als het voortgezet onderwijs op plaatsen waar grote groepen Nederlanders langdurig verblijven.

Uitgelicht

Concept-beleidsnotitie "Europa in het onderwijs"

Advies van de Onderwijsraad van 15 maart 1989: Concept-beleidsnotitie "Europa in het onderwijs".

Onderwijs in Europa. Europese invloeden in Nederland

Advies van de Onderwijsraad van 8 juni 2004: Onderwijs in Europa. Europese invloeden in Nederland.

Internationaliseringsagenda voor het onderwijs, 2006-2011

Advies van de Onderwijsraad van 15 september 2005: Internationaliseringsagenda voor het onderwijs, 2006-2011.

Vreemde talen in het onderwijs

Advies van de Onderwijsraad van 19 juni 2008: Vreemde talen in het onderwijs.

Handleiding bij Hoogeveen's leesplank voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië

Handleiding uit 1923, collectie Nationaal Onderwijsmuseum: Handleiding voor het aanvankelijk leesonderwijs: toelichting bij Hoogeveen's leesplank voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië.

Nuttige handwerken en lingerie voor school en huis in Nederlandsch-Indië

Boek uit 1934, collectie Nationaal Onderwijsmuseum: Nuttige handwerken en lingerie voor school en huis in Nederlandsch-Indië.
close